Funky Elephant-Festival ordan av Funky Amigos rf. Föreningens syfte är att främja svart rytmmusik och artister inom genren samt att arbeta för ett tolerant Finland. Läs mer om vårt arbete på förenings hemsida FunkyAmigos.fi

 

Funky Elephant 2017

 

Festivalområde

Festivalområdet finns på det gamla gasverkets område i Södervik som i dag fungerar som hemmaplan för många små kulturoragnisationer. Södervik ligger mellan de nya bostadsområdena i Fiskehamnen och Berghäll. Närmare information om festivalområdet kommer att publiceras till slutet av juli.

Adress: Gasverksgatan 1, Helsinki